Odpowiedzi

2010-01-30T12:51:35+01:00
Poglądy św AUGUSTYNA
-Bóg jest bytem absolutnym
-człowiek nie może być peny świata zmysłowego ani własnych przeżyć , ponieważ zmysły wprowadzają go w bład
-wiara poprzedza rozum
-duże znaczenie ma iluminacja światem Bożym oświecenie
-uważał że życie ludzkie jest zagrożone cierpieniem dlatego jest ono wiecznym bojem i sprzecznościami losu
-szczęście może zapienić człowiekowi bliskość Boga

Poglądy św. TOMASZA
-dla chrześcijan zrozumienie jest następstwem wiary
-wprowadził hierarchie bytu, uzasadnił Bożym zmysłem zgodną z Bożym zamysłem, byty wyższe rządzą bytami niższymi - byty wyższe aniołowie , natomiast ludzie zajmują najniższe miejsce w hierarchii
43 4 43
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T12:52:45+01:00
Św. Augustyn
Zdaniem Augustyna zło pochodzi od człowieka, dobro zaś od Boga. Zło jest więc rzeczą przyrody, a dobro rzeczą łaski, a co za tym idzie dobrzy są jedynie ci, którzy dostąpili łaski. Nie można być więc dobrym z siebie lecz jedynie dzięki Bogu. Na łaskę zaś nie można sobie zasłużyć. Jest ona dana zupełnie darmo. Nie jest więc człowiek odpowiedzialny za dobro ale jedynie za zło, które czyni.
Ludzie dzielą się wiec na tych, którzy dostąpili łaski i na tych, którzy jej nie dostąpili. Choć tak naprawdę ani jedni ani drudzy na nią nie zasłużyli. Dobrzy ludzie będą zbawieni źli zaś potępieni i ukarani. Jedna część ludzkości stanowi "państwo Boże" drugie zaś "państwo ziemskie".
Zmaganie obu państw stanowią dzieje świata, które Augustyn dzielił na sześć okresów. Szósty okres rozpoczyna się przyjściem na świat Chrystusa i zarazem kończy dzieje ziemskie. Za tę koncepcję dziejów Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem. Połączył dwa krańce religijnie pojętej filozofii czyli naukę o wszechmocnym Bogu i naukę o wolnym człowieku.

Zdaniem Augustyna zło pochodzi od człowieka, dobro zaś od
Boga. Zło jest więc rzeczą przyrody, a dobro rzeczą łaski, a co za tym idzie dobrzy są jedynie ci, którzy dostąpili łaski. Nie można być więc dobrym z siebie lecz jedynie dzięki Bogu. Na łaskę zaś nie można sobie zasłużyć. Jest ona dana zupełnie darmo. Nie jest więc człowiek odpowiedzialny za dobro ale jedynie za zło, które czyni.
Ludzie dzielą się wiec na tych, którzy dostąpili łaski i na tych, którzy jej nie dostąpili. Choć tak naprawdę ani jedni ani drudzy na nią nie zasłużyli. Dobrzy ludzie będą zbawieni źli zaś potępieni i ukarani. Jedna część ludzkości stanowi "państwo Boże" drugie zaś "państwo ziemskie".
Zmaganie obu państw stanowią dzieje świata, które Augustyn dzielił na sześć okresów. Szósty okres rozpoczyna się przyjściem na świat Chrystusa i zarazem kończy dzieje ziemskie. Za tę koncepcję dziejów Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem. Połączył dwa krańce religijnie pojętej filozofii czyli naukę o wszechmocnym Bogu i naukę o wolnym człowieku.
św. Tomasz
System filozoficzny Tomasza można najkrócej scharakteryzować jako konsekwentne przystosowanie klasycznych poglądów Arystotelesa do treści zawartych w teologicznej doktrynie chrześcijańskiej. Tym sposobem zostały wprowadzone do katolickiej teologii pojęcia aktu i możności, formy i materii, zasada przyczynowego powiązania zdarzeń, rozumienie poznania jako procesu receptywnego, oraz pojęcie dowodu. Według św. Tomasza nie jest bezpośrednio znany umysłowi ludzkiemu ani Bóg, ani dusza, ani żadne prawdy ogólne. Człowiek rodzi się bez wiedzy i zdobywa ją dopiero w czasie życia.
św Franciszka
Św. Franciszek stanowi wzór godny naśladowania, a co najważniejsze wzorzec ponadczasowy, bliski nawet człowiekowi współczesnemu. Dowodem na to może być (wcześniej już wspomniany) zakon braci Franciszkanów propagujących franciszkanizm. Dla franciszkanów Bóg o wiele bardziej niż sędzią jest Ojcem, przyjacielem i powiernikiem. Na pewno, więc Bóg Franciszka jest o wiele bardziej miłosierny niż Bóg św. Augustyna, dlatego też większe szanse na dalsze trwanie w kulturze świata współczesnego ma św. Franciszek. Oprócz tego franciszkanizm nie poniża, nie pozwala cierpieć i wyrzekać się świata, nakazuje jedynie cieszyć się nim i głosić jego pochwałę. Jak widać jego warunki są proste do spełnienia, a osiąganie świętości staje się przyjemnością a nie być udręką.
62 4 62