Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:49:19+01:00
1.CH₃CH₂CH=CH₂ + H₂O ->(H⁺) CH₃CH₂CH(OH)CH₃ - powstaje butan-2-ol, a musi butan-1-ol, i nie wiem jak to możliwe
2.3CH₃CH₂CH₂CH₂OH+4KMnO₄->3CH₃CH₂CH₂COOH+4MnO₂+4KOH +H₂O
3.CH₃CH₂CH₂COOH + CH₃CH₂OH ->(H₂SO₄) CH₃CH₂CH₂COOCH₂CH₃
4.2CH₃CH₂CH₂COOH + Mg -> (CH₃CH₂CH₂COO)₂Mg + H₂