Odpowiedzi

Czynniki przyrodnicze:
-ukształtowanie terenu
-dostęp do wody
-klimat
-surowce mineralne
-gleby

Czynniki poza przyrodnicze
-historyczne
-polityczne
-ekonomiczne
- wielkie zakłady pracy
-dostep(drogi, kolej, itp)
23 4 23