1).Uczeń odważył 10,5 g żelaza. Oblicz, ile gramów siarki uczeń musi użyć, żeby otrzymać siarczek żelaza(II) (FeS), w którym stosunek masowy Fe : S wynosi 7:4.Zaznacz prawidłową odpowiedż i uzasasdnij.
a)5g
b)6g
c)10g
d)32g

2).Masa cząsteczkowa tlenku pewnego metalu wynosi 30 u. Oblicz masę atomową tego metalu, jeżeli wiadomo, że należy on do grupy 1. układu okresowego pierwiastków.

3).Zapisz równania reakcji chemicznych.
A) analiza tlenku srebra(I)
B)Redukcja węglem tlenku miedzi(II)

4).W parowniczce ogrzewano 24 g tlenku rtęci (II) (HgO). Po zakończeniu reakcji chemicznej masa stałeg produktu wynosiła 22,23 g. Czy reakcja przebiegła zgodnie z prawem zachowania masy?Uzasadnij odpowiedź.

5).Wyjaśnij sposób tworzenia wiązania w cząsteczce bromku potasu(KBr). Zapisz wzór elektronowy i nazwę wiązania w cząsteczce tego związku chemicznego.

6). Uzupełnij
Tlen cząsteczkowy _______(wzór sumaryczny)____(rodzaj wiązania)
NH3_____ (Nazwa substancji)______(Rodzaj wiązania)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T16:00:44+01:00
1).Uczeń odważył 10,5 g żelaza. Oblicz, ile gramów siarki uczeń musi użyć, żeby otrzymać siarczek żelaza(II) (FeS), w którym stosunek masowy Fe : S wynosi 7:4.Zaznacz prawidłową odpowiedż i uzasasdnij.
a)5g
b)6g
c)10g
d)32g

Odpowiedź b - 6g
ponieważ:

Fe + S = FeS

56g - 32g
10,5g - x
x = 6

2).Masa cząsteczkowa tlenku pewnego metalu wynosi 30 u. Oblicz masę atomową tego metalu, jeżeli wiadomo, że należy on do grupy 1. układu okresowego pierwiastków.

X2O - gdyż metal jest I wartościowy (1 grupa)

(30 - 16)/2 = 14/2 = 7 (u)

Taką masę ma Lit, a lit waży 7 u.

Odpowiedź więc brzmi: 7 u.

3).Zapisz równania reakcji chemicznych.
A) analiza tlenku srebra(I)

2Ag2O = 4Ag + O2

B)Redukcja węglem tlenku miedzi(II)

CuO + C = CO + Cu

4).W parowniczce ogrzewano 24 g tlenku rtęci (II) (HgO). Po zakończeniu reakcji chemicznej masa stałeg produktu wynosiła 22,23 g. Czy reakcja przebiegła zgodnie z prawem zachowania masy?Uzasadnij odpowiedź.

Tak, gdyż podczas ogrzewania tlenku powstanie 22,23g rtęci i 1,77g tlenu. (reakcja analizy)

5).Wyjaśnij sposób tworzenia wiązania w cząsteczce bromku potasu(KBr). Zapisz wzór elektronowy i nazwę wiązania w cząsteczce tego związku chemicznego.

K - Br

wiązanie jonowe

Atom o słabszej elektroujemności oddaje elektrony , atomowi mocniejszemu.

6). Uzupełnij
Tlen cząsteczkowy ____O2___(wzór sumaryczny)__atomowe__(rodzaj wiązania)
NH3__amoniak___ (Nazwa substancji)__atomowe spolaryzowane____(Rodzaj wiązania)

mam nadzieję, że pomogłam ;)
14 4 14