Ułóż bilans cieplny uwzględniając następującą sytuację :
do zimnej wody o masie (mw) i temperaturze (tw) znajdującej się w naczyniu aluminiowym o masie (ma) dolano gorącego mleka o masie (mw) i temp. (ta) . Końcowa temperatura ciał była jednakowa .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T21:38:22+01:00
Q₁+Q₂=Q₃
Q₁=mwc(t-tw),ciepło pobrane przez wodę zimną
t-temperatura końcowa
Q₂=mac₂(t-tw) ,ciepło pobrane przez naczynie
Q₂=mwc₃(ta-t), ciepło oddane przez przez gorące mleko