Pierwiastek X występuje w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów; jeden z nich o masie atomowej 10u stanowi 19,8% masy tego pierwiastka, a drugi o masie atomowej 11u stanowi aż 80,2% jego masy.
a)oblicz masę atomową pierwiastka X
b)odszukaj w układzie okresowym pierwiastek X i podaj jego nazwę i symbol

2

Odpowiedzi

2010-01-30T16:53:14+01:00
A)

m at = m at I izot. * zaw.% I izot. + m at II izot.* zaw.% II izot./100%
m at I = 10 u
zaw.% I = 19,8%
m at II = 11u
zaw. % II = 80,2%

mat = 10*19,8 + 11*80,2/100
m at = 198+882,2/100
m at = 1080,2/100
m at = 10,802 u

b) B - bor
:)
2010-01-30T16:53:49+01:00
Mamy pierwiastek 19,8% masie 10u
mamy pierwaistek 80,2 masie 11u
19,8%*10 + 80,2%*11/100% = 1080,2/100 = 10,801
takze masa pierwiastka odpowiada borowi B.
Odp Bor B
1 5 1