Niżej wymienionym strukturom geologicznym przyporządkuj wszystkie krainy geograficzne, które są na nich usytuowane.

Nizina Śląska, Nizina Podlaska, Żuławy Wiślane, Kotlina Sandomierska, Tatry, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Mazurskie,Nizina Szczecińska

1. platforma prekambryjska
2. platforma paleozoiczna
3. platforma kenozoiczna(obszar fałdowań alpejskich)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T17:55:41+01:00
1.Żuławy Wiślane, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Mazurskie
2.Nizina Śląska,Nizina Szczecińska, Pojezierze Wielkopolskie,
3.Tatry, Kotlina Sandomierska,Nizina Podlaska
1 5 1
2010-01-30T17:55:57+01:00
Pl. prekambryjska Niz. Podlaska, Żuławy Wislane, pojezierze Mazurskie
pl.paleozoiczna Nizina Śląska,Pojezierze Wielkopolskie,Nizina Szczecińska
pl. kenozoiczna Kotlina Sandomierska, Tatry