W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich - ziaren zbóż, mąki, maku itp. Mniejszą jednostką była ćwierć, która - zgodnie ze swoją nazwą- stanowiła ¼ korca, jeszcze mniejszymi : miarka ( 1 miarka = ½ ćwierci), garniec ( 1 garniec= ¼ miarki) , kwarta ( 1 kwarta =¼ garnca ) i kwatera równa ¼ kwarty. orzec był równy, używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

1. Ile różnych starych jednostek objętości wymieniono w tym tekście? najpierw znajdź je i podkreśl, a dopiero potem wybierz odpowiedź.

A.3
B.4
C.5
D.6

2. W którym zestawie podane jednostki są uporządkowane zgodnie ze swoją wielkością ?

A. korzec , kwarta , garniec
B. kwaterka , miarka , kwarta
C.ćwierć , garniec , kwarta.
D.kwaterka , korzec , ćwierć

3.
a) Jaką częścią korca była ćwierć?
b) Jaką częścią ćwierci była miarka ?
c) Jaką częścią korca była miarka?
d) A jaką częścią korca był garniec?

4. Rolnik zebrał z pola 175 miarek zboża. Ile to korców ?

obliczenia tutaj mają być :)


5. Ilu litrom były równe łącznie : ćwierć, 2 garnce i kwarta?

tutaj obliczenia mają być :)


daje najlepsze też prosze zróbcie mi to

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T22:46:38+01:00
Zad.1
odpowiedz d
zad2
odp.c
zad.3
a)1/4
b)1/2
c)1/8
d)1/32
zad.4
1korzec=1/4 ćwierci ,a 1cwierć=1/2 miarki
175:4=43,75-tyle było ziarna w ćwierciach
43,75:2=21,875-tyle rolnik zebrał ziarna w korcach
zad.5
1 korzec=120litrów
1 korzec=1/4ćwierci
120:4=30
ćwierc=30litrów
1korzec=1/32garnca
120:32=3,75
1korzec=3,75litrów
2korce=2*3,75=7,5litra
1korzec=1/128kwarty
120:128=0,9375litra
kwarta=0,9375litra
ćwierc+2korce+kwarta=30l+7,5l+0,9375l=38,4375litrów
2 3 2