Odpowiedzi

2009-10-05T16:46:42+02:00
108km=108000m 1h=3600s
108km/h=108000m/3600s=30m/s
a=v₂-v₁÷t
a=30m/s-20s÷20s
a=10m/s÷20s
a=0,5m/s²
2009-10-05T16:55:34+02:00
T:20s
v1:20m/s
v2:108km/h=30m/s

a=½ delta V przez t
a=10m/s przez 20 s=0,5 m/s²
s=½ a*t²
s=0,5 m/s * 20s² to całe przez 2=200m przez 2= 100m
sekundy Ci sie skrucą i wyjdzie w metrach
odp: przyśpieszenie cała wynosi 0,5m/s² a droga przebyta to 100m

tak chyba powinno być
2009-10-05T17:22:21+02:00
T=20s
v₁=20m×s⁻¹
v₂=108km×h⁻¹=30m×s⁻¹
a=(v₂-v₁)/t=(30-20)/20 m×s⁻²=0,5m×s⁻²
s=v₁t+at²/2=20×20+0,5×20²/2m=400+0,5×400/2m=400+100m=500m=0,5km