Odpowiedzi

2009-10-05T16:40:53+02:00
A) a= f/m
b) h- E/mg
c) F= PS
d)t= W/P
e) m= 2E/y^2
f) r= my^2/F
g) V1= at+V2
h) t= V1-V2/a
i) T2= ( Q/mc)+T1
29 3 29
2009-10-05T16:42:19+02:00
Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość :
a) F=ma, a
a=F:m

b)E=mgh, h
h=E:mg

c)P=F/S, F
F=S*P

d)P=W/t t
t=W:P

e)E=my²/2, m
m=E:y^2*2

f)F=my²/r, r
r=my^2:F

g)a=v₁-v₂/t , v₁
V1=at+v2

h)a=v₁-v₂/t, t
t=(v1-v2):a

i) Q=mc(T₂-T₁), T₂
T2=(Q+mcT1):mc
28 3 28