Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T10:33:45+01:00
18.22.
Procent oznacza "przez sto" lub inaczej "razy 1/100"

y = (108000 - 50/3 * 1/100 * 108000 * x)/10000
y = (108000 - 54000/3 * x)/10000
y = 10,8 - 1,8z

18.23.
Posłużymy się wzorem na drogę w ruchu jednostajnym:

s = V * t

gdzie:
V - prędkość

V = 360 km / 3 h = 120 km/h

s = (120 * t)/100
s = 1,2t

18.24.
y = 30,5 + 0,35x

18.25.
Funkcja jest złożeniem trzech funkcji liniowych.
Bazując na wzorze jak w 18.23. dostajemy

dla t ∈ <0; 3>
s = 5t

dla t ∈ (3; 3,5)

s = 15

dla t ∈ <3,5; 5,5>

s = 15 + 4t