30g KNO3 ogrzewano w otwartym naczyniu. po pewnym czasie masa substancji w naczyniu wynosila 26,8g. obliczyc:
a) ile gramów KNO3 uleglo rozkladowi
b) jaka obbjetosc zajaby powstajacy gaz w warunkach normalnych
reakcja rozkladu to:


2KNO3 ----> 2KNO2 + O2

odpowiedz to: 20,2g b) to2,24dm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T14:16:36+01:00
A) Z reakcji wynika, ze regenty pozostaja względem siebie w stosunku molowym 2:2:1. Ubytek na masie po reakcji to masa powstałego tlenu. Czyli m tlenu = 30 - 26,8 = 3,3 g. Masa molowa tlenu to 32g/mol czyli 3,2g stanowi 3,2/32 = 0,1mola tlenu. W takim razie musiało rozłozyc sie 0,2 mola KNO3. masa molowa KNO3 = 101g/mol.
W takim razie masa KNO3 to 101g/mol x 0,2 mola = 20,2g
b) skoro tlen stanowi (obliczone w pkcie a) 0,1 mola to 22,4dm3 (obj. mola gazu w warunkach normalnych) X 0,1 mola = 2,24 dm3
2 5 2