1. w medycynie do obliczania powierzchni skóry człowieka stosuje się wzór A = o,62 * h(do kawdratu), gdzie A oznacza pow. skóry a h wysokość człowieka w metrach. Oblicz całą pow. swojej skóry.
2 oblicz wartość liczbową gęstości ciała o masie m i objętośći V :
a) dla m = 75kg i V = 15 m sześciennych
b) dla m = 1000 g i V = 25 cm sześciennych
c ) dla m = 2400 dag i V = 20 dm sześciennych
d) dla m = o,5 t i V = 1 dm szesciennych
podaj wyniki w dag / cm szescienne


pómóżcie prosszee!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T12:38:01+01:00
1.
A = 0,62 * h² mój wzrost to 168 cm = 1,68m
A = 0,62 * (1,68m)²
A = 0,62 * 2,8224m²
A= 1,75m²

2.
a) dla m = 75kg i V = 15 m³
m = 7500dag V= 15 000 000cm³
p=m/v
p= 7500dag / 15 000 000cm³
p =0,005 dag/cm³

b) dla m = 1000 g i V = 25 cm³
m = 100dag V= 25cm³
p=m/v
p= 100dag / 25cm³
p =4 dag/cm³

c ) dla m = 2400 dag i V = 20dm ³
m = 2400dag V= 20 000cm²
p=m/v
p= 2400dag / 20 000cm³
p =0,12 dag/cm³

d) dla m = 0,5 t i V = 1dm ³
m = 50 000dag V= 1000cm
p=m/v
p= 50 000dag / 1000cm³
p =50 dag/cm³
1 5 1