Automobilista, jadąc autostradą ze stałą prędkością, przejechał 360km w ciągu 3 godzin. Napisz wzór określający funkcję, która liczbie t godzin jazdy przyporządkowuje liczbę s setek kilometrów przebytych przez automobilistę. Narysuj wykres tej funkcji. PILNE!!! z góry bardzo dziekuje
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-31T13:56:24+01:00
V - prędkość
t - czas (liczba godzin)
s - droga (liczba kilometrów)
V = s/t
V = 360/3 = 120 km/h
V = s/t /*t
s = V*t
s = 120t (funkcja, która liczbie t godzin przyporządkowuje liczbę s kilometrów)
s = 120t/100
s = 1,2 t (funkcja, która liczbie t godzin przyporządkowuje liczbę s setek kilometrów)
Wykresem tej funkcji jest prosta, która przechodzi np. przez punkty : (0; 0) i (5, 6) → zaznacz te punkty w układzie współrzędnych i narysuj prostą, która przez nie przechodzi.
1 1 1