Rozwiąrzcie to prosze ...
mam dwa zadania..
1. Suma 2 liczb jest równa 32, a ich różnica wynosi 4. Jakie to liczby?
2. Za 2 kg jabłek i 4 kg gruszek zapłacono 13,60 zł, a za 4 kg jabłek i 2kg gruszek zapłacono 12,20 zł. Oblicz cenę jabłek i gruszek.

2

Odpowiedzi

2010-01-31T14:11:46+01:00
1)uklad rownan
x+y=32
x-y=4

z pierwszego
x=32-y

wstawiamy do drugiego
32-y-y=4
y=14

x=18

2)uklad rownan
2x+4y=13,6
4x+2y=12,2

z pierwszego
x=6,8-2y
wstawiamy do drugiego
27,2-8y+2y=12,2
y=2,5
x=1,8
2010-01-31T14:18:45+01:00
1.x-pierwsza liczba
y-druga liczba

x+y=32
x-y=4

x=32-y
32-y-y=4

x=32-y
-2y=4-32

x=32-y
-2y=-28 / ÷ (-2)

x=32-y
y=14

x=32-14
y=14

x=18
y=14

Sprawdzenie
18+14=32
18-14=4

2. x-cena za kg jabłek
y-cena za kg gruszek

2x+4y=13,60
4x+2y=12,20

2x=13,60-4y / ÷ 2
2y=12,20-4x / ÷ 2

x=6,80-2y
y=6,10-2x

x=6,80-2(6,10-2x)
y=6,10-2(6,80-2y)

x=6,80-2(6,10-2x)
y=6,10-2(6,80-2y)

x=6,80-12,20+4x
y=6,10-13,60+4y

x-4x=6,80-12,20
y-4y=6,10-13,60

-3x=-5,40 / ÷ (-3)
-3y=-7,50 / ÷ (-3)

x=1,80
y=2,50

Sprawdzenie
2×1,80+4×2,50=13,60
4×1,80+2×2,50=12,20

3,60+10=13,60
7,20+5=12,20

13,60=13,60
12,20=12,20