Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T11:48:54+01:00
Zabytek Paryża Wieża Eiffla
po francusku:
Tour Eiffel


La Tour Eiffel est l'un des plus typiques et les plus connus d'architecture à Paris. Aussi appelée «Dame de Paris", est considéré par beaucoup comme un symbole de la France.

La structure dispose, a unique, facilement reconnaissable, le design ajouré. Appuyée sur quatre supports massifs liés aux arcs, s'amincissant vers le sommet de la structure en treillis mince. Dans un temps clair et sans nuages, la Tour Eiffel depuis le sommet s'étend au beau panorama de Paris et l'avis de la zones situées à même de 42 miles dans chaque direction.

La tour a été construite en 1889 par la construction de ponts ingénieur français Alexandre Gustave Eiffel à l'occasion de l'Exposition mondiale tenue à un anniversaire d'centaine d'années de la Révolution française. A son époque, représentait le pouvoir économique et technique de la nation française.

Le bâtiment a trois ponts sur la hauteur d'observation 57 m, 115 I 274 m. La hauteur totale de la Tour Eiffel est de 324 m.

Tour Eiffel attire chaque année environ 3 millions de touristes de partout dans le monde.

po polsku:
Wieża Eiffla


Wieża Eiffla to jeden z najbardziej charakterystycznych i najlepiej znanych obiektów architektonicznych w Paryżu. Nazywana także "Damą Paryża", przez wielu uznawana jest za symbol Francji.

Budowla posiada, wyjątkową, łatwo rozpoznawalną, ażurową konstrukcję. Wsparta na czterech potężnych podporach połączonych łukami, zwężająca się ku górze smukłą konstrukcją kratownicową. W przejrzysty i bezchmurny dzień, ze szczytu Wieży Eiffla rozciąga się piękna panorama Paryża i widok na tereny położone nawet o 42 mile w każdą stronę.

Wieża wybudowana została w roku 1889 przez francuskiego inżyniera budowy mostów Aleksandra Gustawa Eiffla, z okazji Wystawy Światowej zorganizowanej na stuletnią rocznicę rewolucji francuskiej. W swoim czasie, stanowiła o potędze gospodarczej oraz technicznej narodu francuskiego.

Budowla posiada trzy pomosty widokowe na wysokości 57 m, 115 m i 274 m. Ogólna wysokość Wieży Eiffla to 324 m.

Corocznie Wieża Eiffla przyciąga około 3 milionów turystów z całego świata.