Zapisz ponizsze wyrażenia algebraiczne
a) trzecią część liczby a
b) sumę kwadratu liczby a i sześcianu liczby b
c) kwadrat sumy liczb ni podwojonej liczby b
d) iloraz podwojonej liczby x przez sumę liczby x i y
e) iloczyn kwaratu liczb z i różnicy liczb x i z
ćw. str.83-Matematyka z opronu- gm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T15:41:01+01:00
A) a÷3
b) a²+b³
c) (n+i)²×2b
d) 2x÷(x+y)
e) z²×(x-z)