Odpowiedzi

2010-01-31T15:52:23+01:00
Wody podziemne.

W zależności od głębokości i warunków występowania można wyróżnić 3 główne rodzaje wód podziemnych: wody strefy aeracji, wody strefy saturacji i wody szczelinowe i krasowe.

Strefa aeracji to strefa pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód podziemnych. Wolne przestrzenie pomiędzy skałami są częściowo wypełnione wodą lub powietrzem. W strefie aeracji wody dzielimy na wody błonkowate, wody higroskopijne, wody kapilarne i wody wolne. Wody w tej strefie pozostają w ścisłym kontakcie z powietrzem i nie tworzą ciągłego horyzontu.

Strefa saturacji to warstwa skalna, w której wolne przestrzenie są całkowicie wypełnione wodą. Wody w tej strefie dzielimy na wody zaskórne, wody gruntowe, wody wgłębne i wody głębinowe. Strefa saturacji od strefy aeracji oddzielona jest zwierciadłem wód podziemnych.

Wody krasowe to wody podziemne występujące w kawernach i kanałach powstałych wskutek agresywnego ługowania skał wapiennych.
Wody szczelinowe to wody podziemne występujące w szczelinach skał litych