Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
Z twierdzenia Pitagorasa(a²+b²=c² gdzie a = 1/2* 8, b = x, c = 5) więc:
a = 1/2* 8 = 4
b = x
c = 5

a²+b²=c²
4² + x² = 5²
x² = 5² - 4²
x² = 25 - 16
x² = 9
x = 3

b)
Z twierdzenia Pitagorasa(a²+b²=c² gdzie a = 1/2* 20, b = 8, c = y(bo jest to promień)) więc:
a = 1/2*20 = 10
b = 8
c = y

a²+b²=c²
10² + 8² = y²
100 +64 = y²
y² = 164
y = √164
y = 2√41

c)
Z twierdzenia Pitagorasa(a²+b²=c² gdzie a = 1/2*z, b = 1/2* 20, c = 12(bo jest to promień)) więc:
a = 1/2*z = 1/2 z
b = a = 1/2* 20 = 10
c = 12

a²+b²=c²
1/2z² + 10² = 12²
1/4z² = 12² - 10²
1/4z² = 144 - 100
1/4z² = 44
z² = 176
z = √176
z =4√11
88 4 88
Zamiast 1/2z² + 10² = 12² powinno być (1/2 z)² + 10² = 12². Reszta OK.