Odpowiedzi

2011-10-20T04:55:13+02:00


* Obliczam o jaki % zbiedniał bogacz:
100 000 zł------stanowi------100%
to 100 zł--------stanowi------X%

X= 100zł * 100%  : 100 000 zł = 0,1 %  (% o jaki zbiedniał bogacz)

* Obliczam o jaki % wzbogacił się biedak :
1 zł--------stanowiło-------100%
to 100zł---stanowi---------X%

X= 100zł * 100% : 1 zł = 10 000% ( % o jaki wzbogacił się biedak)