Odpowiedzi

2010-01-31T17:23:33+01:00
Dane:
m₁ = 200 kg
m₂ = 50 kg
V₂ = 4 [m/s]
Rozw.:
Z zasady zachowania pędu wynika że:
m₂ × V₂ = (m₁ + m₂) × V
V = m₂ × V₂ / (m₁ + m₂) = 50 kg × 4 [m/s] / 50 kg + 200 kg =
0,8 m/s