Organella komórkowe, takie jak mitochondrium i chloroplasty, mogą się dzielić niezależnie od podziałów komórki. Zgodnie z teorią endosymbiozy są one potomkami bakterii, które w trakcie kształtowania się komórki eukariotycznej (jądrowej) zamieszkały wewnątrz innych komórek.

Przyjrzyj się budowie mitochondrium i chloroplastu oraz odpowiedz na poniższe pytanie: Jakie elementy umożliwiają podział organelli? Odpowiedź uzasadnij.

tu jest budowa mitochondrium -> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Animal_mitochondrion_diagram_pl.svg
budowa chloroplastu -> http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Chloroplast.svg&filetimestamp=20081104093537

z góry dzięki (;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T18:10:08+01:00
Elementami tymi są indywidualne cząsteczki DNA, które Mitochondrium oraz chloroplasty zawierają w sobie. na przykład mitochondria przed podziałem komórki, 'rozmnażają się' przez podział replikując uprzednio swój wewnętrzny genom. Podczas podziału komórki mitochondria rozdzielane są losowo do potomnych komórek. Różne mitochondria w tej samej komórce mogą zawierać różniące się od siebie cząsteczki materiału DNA, nawet w pojedynczym mitochondrium nie wszystkie cząsteczki są jednakowe.
16 4 16