Odpowiedzi

2010-01-31T17:35:43+01:00
ERA: OKRES:
Kenozoik Czwartorzęd
Trzeciorzęd
Mezozoik Kreda
Jura
Trias
Paleozoik Perm
Karbon
Dewon
Sylur
Ordowik
Kambr
Archaik Proterozoik PrekambrA dzieje ziemi to już w internecie znajdziesz..

POZDRAWIAM SERDECZNIE;))
1 5 1
2010-01-31T17:36:04+01:00
ERA OKRES
1prekambr
2paleozoik a)kambr, b)ordowik,c)sylur,
d)dewon,e) karbon, f)perm
3mezozoik a)trias, b)jura, c)kreda
4kenozoik a)paleogen,b) neogen, c)czwartorzęd

DZIEJE ZIEMI
1 sinice, pojawienie się glonów
2 a) trybolity
b) rozwój fauny morskiej, pojawienie się ryb
d) pierwsze rośliny lądowe, zwierzęta lądowe
e)owady, gady
f)lasy iglaste
3 a)ssaki
b)amonity, dinozaury
c) ptaki, kwiaty
4 a)bujny rozwój ssaków
b)małpy
c) człowiek rozumny


napewno dobrze bo miałam lekcje z tego na 100%
teraz wydrukuj i wklej do zeszytu
2 5 2
2010-01-31T20:39:53+01:00