Odpowiedzi

2009-10-05T18:41:10+02:00
Proces anaboliczny, bo w jego wyniku cos powstaje i łączy się ze sobą cos tworząc

Fosforylacja - proces endoenergetyczny polegający na przyłączeniu do białka reszty fosforanowej, przeprowadzany przez enzymy zwane kinazami, zużywające energię zgromadzoną w ATP. Ogólny schemat reakcji przestawia się następująco:

kinaza ATP + białko → białko-fosforan + ADP
2009-10-05T20:16:07+02:00
Fosforylacja to proces katabolinczy gdyż energia powstaje w czasie reorganizacji cząsteczki, w czasie spadku poziomu energetycznego przekształcanych związków. Taki typ fosforylacji występuje w czasie glikolizy, cyklu Krebsa.