Sprzedawca zakupił w hurtowni 120 kg jabłek I gatunku i 80 kg jabłek II gatunku,
za które zapłacił 740zł. Zakupiony towar sprzedał za łączną kwotę 904zł. Jaka była cena 1kg w hurtowni każdego gatunku jabłek, skoro I gatunek sprzedał z 25% zyskiem, a II gatunek z 20% zyskiem ?

1

Odpowiedzi

2010-01-31T20:00:24+01:00
X - jablka I klasa
y - jablka II klasa

120x+80y=740 zl |/80
1,25(120x)+1,2(80y)=904 zl

1,5x + y = 9,25
150x+96y=904

y=9,25-1,5x
150x + 96(9,25-1,5x)=904
x=2,67
y=5,24