Rozwiąż zadania ze stężenia procentowego.(Rozpisane i podane wzory z ktorych to liczyliście)
1. W celu przygotowania zalewy do kiszenia ogórków do jednego litra (1 dm³) wody dodaje się 3 łyżki stołowe (40g) soli kuchennej.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
2.Skażony alkohol zawiera 0,8 mg barwnika w 1 dm³ alkoholu etylowego. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. Gęstość alkoholu wynosi 0,79 g/cm³
3.Sporządzając roztwór utrwalacza, fotograf rozpuścił 200g tiosiarczanu sodu w 1 dm ³ wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
4.Oblicz stężenie mydła w roztworze, który sporządza się rozpuszczając 15 g mydła w 2dm³. Roztwór taki podaje się przy doustnym zatruciu kwasem azotowym lub siarkowym.
5.Przy ostrym zatruciu związkami ołowiu podaje się roztwór soli gorzkiej, który sporządza się dodając 10 g soli gorzkiej do 190 cm³ wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
6.Zatrutemu białym fosforem podaje się w celu wywołania wymiotów roztwór siarczanu miedzi, który w 1dm³ zawiera 0 g tego związku chemicznego. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, przyjmując ze jego gestość wynosi ok. 1 g/cm³.
7.Balsam kanadyjski, stosowany w medycynie oraz jako spoiwo do zespalania soczewek w aparatach optycznych zawierza 76 % żywicy i 24 % olejku eterycznego. Ile gramów żywicy zostanie po odparowaniu olejku ze 150 g balsamu ?
8.Ile saletry znajduje się w 2 kg 5-procentowego roztworu?
9.Ile wody zawiera 600 g 10 procentowego roztworu cukru?

2

Odpowiedzi

2009-10-05T19:56:34+02:00
Rozwiąż zadania ze stężenia procentowego.(Rozpisane i podane wzory z ktorych to liczyliście)
1. W celu przygotowania zalewy do kiszenia ogórków do jednego litra (1 dm³) wody dodaje się 3 łyżki stołowe (40g) soli kuchennej.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
Ms=40g
Mr=Mw+Ms=1000+40=1040g
Cp=Ms/Mr *100%
Cp=40/1040 *100%
Cp=4000/1040=3,85 %

2.Skażony alkohol zawiera 0,8 mg barwnika w 1 dm³ alkoholu etylowego. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. Gęstość alkoholu wynosi 0,79 g/cm³
Ms=0,8mg
V=1 dm³
Mr=d*V
Mr=0,79 g/cm³*1000cm³
Mr=790g=790000mg
Cp=Ms/Mr *100%
Cp=0,8/790000 *100%
Cp=80/790000=1/10000%

3.Sporządzając roztwór utrwalacza, fotograf rozpuścił 200g tiosiarczanu sodu w 1 dm ³ wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
Ms=200g
Mr=Mw+Ms=1000+200=1200g
Cp=Ms/Mr *100%
Cp=200/1200 *100%
Cp=20000/1200=16,7%

4.Oblicz stężenie mydła w roztworze, który sporządza się rozpuszczając 15 g mydła w 2dm³. Roztwór taki podaje się przy doustnym zatruciu kwasem azotowym lub siarkowym.
Ms=15g
Mr=Mw+Ms=2000+15=2015g
Cp=Ms/Mr *100%
Cp=15/2015 *100%
Cp=1500/2015=0,74%

5.Przy ostrym zatruciu związkami ołowiu podaje się roztwór soli gorzkiej, który sporządza się dodając 10 g soli gorzkiej do 190 cm³ wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
dokładnie jak wyżej

6.Zatrutemu białym fosforem podaje się w celu wywołania wymiotów roztwór siarczanu miedzi, który w 1dm³ zawiera 0 g ?????????????????????????????????????tego związku chemicznego. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, przyjmując ze jego gestość wynosi ok. 1 g/cm³.
brakuje danych ile g ma tego związku

7.Balsam kanadyjski, stosowany w medycynie oraz jako spoiwo do zespalania soczewek w aparatach optycznych zawierza 76 % żywicy i 24 % olejku eterycznego. Ile gramów żywicy zostanie po odparowaniu olejku ze 150 g balsamu ?
zostanie tylko 76% żywicy ze 150 g balsamu
76% * 150 g =0,76*150g=114g

8.Ile saletry znajduje się w 2 kg 5-procentowego roztworu?
5-procent z 2 kg=0,05*2kg=0,1kg saletry

9.Ile wody zawiera 600 g 10 procentowego roztworu cukru?
Mr=Ms+M wody
Ms=10% z 600g=0,1*600=60 g cukru
600-60=540g wody
2 5 2
2009-10-05T23:15:56+02:00
1. W celu przygotowania zalewy do kiszenia ogórków do jednego litra (1 dm³) wody
dodaje się 3 łyżki stołowe (40g) soli kuchennej.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

ms-> 40g
mrozpuszczalnika -> mroz -> 1dm3 wody=1000g wody
mroztworu-> mr=mroz + ms = 1040g

Cp=(ms/mr) x 100%
Cp=(40/1040) x 100%=3,85 czyli około 3,9%

2.Skażony alkohol zawiera 0,8 g barwnika w 1 dm³ alkoholu etylowego. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. Gęstość alkoholu wynosi 0,79 g/cm³

ms-> 0,8gram
mrozpuszczalnika -> mroz -> 1dm3 alkoholu=790g alkoholu
mroztworu-> mr=mroz + ms = 790,8

Cp=(ms/mr) x 100%
Cp=(0,8/790,8) x 100%=0,1%

3.Sporządzając roztwór utrwalacza, fotograf rozpuścił 200g tiosiarczanu sodu w 1 dm ³ wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

ms-> 200g
mrozpuszczalnika -> mroz -> 1dm3 wody=1000g wody
mroztworu-> mr=mroz + ms = 1200g

Cp=(ms/mr) x 100%
Cp=(200/1000) x 100% = 20%

4.Oblicz stężenie mydła w roztworze, który sporządza się rozpuszczając 15 g mydła w 2dm³. Roztwór taki podaje się przy doustnym zatruciu kwasem azotowym lub siarkowym.

ms-> 15g
mrozpuszczalnika -> mroz -> 2dm3 wody=2000g wody
mroztworu-> mr=mroz + ms = 2015g

Cp= (ms/mr) x 100%
Cp= (15/2015) x 100%=0.74%

5.Przy ostrym zatruciu związkami ołowiu podaje się roztwór soli gorzkiej, który sporządza się dodając 10 g soli gorzkiej do 190 cm³ wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

ms-> 10g
mrozpuszczalnika -> mroz -> 190cm3 wody=190g wody
mroztworu-> mr=mroz + ms = 200g

Cp=(ms/mr) x 100%
Cp=(10/200) x 100%=5%

6.Zatrutemu białym fosforem podaje się w celu wywołania wymiotów roztwór siarczanu miedzi, który w 1dm³ zawiera 0 g tego związku chemicznego. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, przyjmując ze jego gestość wynosi ok. 1 g/cm³.

Żle przepisane zadanie

7.Balsam kanadyjski, stosowany w medycynie oraz jako spoiwo do zespalania soczewek w aparatach optycznych zawierza 76 % żywicy i 24 % olejku eterycznego. Ile gramów żywicy zostanie po odparowaniu olejku ze 150 g balsamu ?
Jesli 150 gram to 100%
to x gram to 76%

x= 114 gram

8.Ile saletry znajduje się w 2 kg 5-procentowego roztworu?
2kg to 100%
xkg to 5%

x=0,1kg czyli 100gram

9.Ile wody zawiera 600 g 10 procentowego roztworu cukru?
600 gram to 100%
x gram to 90%

x=540gram
1 5 1