Zad1.
Oblicz SEM (siła elektromotoryczna półogniwa) ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej, zanurzonej w 1- molowym roztworze FeSO₄ i elektrody ołowianej, zanurzonej w 1- molowym roztworze Pb(NO₃)₂.

zad2.
Zbudowano ogniwo z płyt: magnezowej i ołowianej, zanurzonych w wodnych roztworach swych dwuwartościowych kationów.Określ znaki obu elektrod, oblicz wartość SEM w warunkach standardowych i podaj schemat ogniwa.

daje naj...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T22:18:19+01:00
1.
SEM= Ek - Ea
SEM=-0,14-(-0,44) =0,3V
2.
anoda (-) -(zawsze takie same w ogniwach)
katoda(+)

Mg|Mg²⁺||Pb²⁺|Pb

SEM=-0,14-(-2,36)= 2,22V
14 2 14