Odpowiedzi

2010-02-01T14:10:06+01:00
V₂ = v₁ +a*t wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym
v₂ = v₁ -a*t wzór na prędkość końcową w ruchu jednostajnie opóźnionym
Po przekształceniu mamy:
t= (v₂-v₁)/a
t= 0-40/(-10)
t= 4 s
[s] = [m/s] /[m/s²]
gdzie
v1 -predkosc poczatkowa [m/s]
v2 - predkość końcowa [m/s]
t -czas [s]
a- opóznienie [m/s₂]
7 4 7
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T14:10:59+01:00
V₂ = v₁ +a*t
t= (v₂-v₁) /a
t= 0-40 / (-10)
t= 4 s
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:24:16+01:00
Mamy wzór na prędkość w zależności od czasu przy ruchu jednostajnie opóźnionym:
v = v0 - at
v - prędkość w chwili czasu t
v0 - prędkość początkowa (w chwili 0)
a - przyspieszenie

tutaj mamy a = g = 10m/s²

Pytamy, kiedy v = 0?

wtedy, gdy
0 = v0 - at
v0 = at
t = v0/a = 40 / 10 [m/s / (m/s²) = s] = 4s

Czyli piłka osiągnie prędkość 0 po czasie 4 sekund
17 4 17