Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T14:45:37+01:00
1.Balon o pojemności 50m³napełniono helem.Oblicz masę helu w balonie, wiedząc, że gęstość helu w temperaturze 25⁰C wynosi 0,164 g\dm³.


50m³ x 0,164g\dm³=8,2 kg.

2.Oblicz objętość tlenu i azotu w pokoju o wymiarach:3mx2mx4m.

Tlen:
21%(3mx2mx4m)=21%x24m³=5,04m³
Azot:
78%(3mx2mx4m)=78%x24m³=18,72m³


3.Spirytus salicylowy do dezynfekcji jest sprzedawany w opakowaniach o pojemności 150cm³.Jego gęstość wynosi 0,87g\cm3.Oblicz jego masę.

150cm3 x 0,87 g\cm3=130,5g.

4.Napisz nazwy (a) i symbole (b) pierwiastków chemicznych.
a)
Al-glin
Ag-srebro
Br-brom
Cu-miedź
Si-krzem
S-siarka
N-azot
Ar-argon
b)
cyna-Sn
fosfor-P
selen-Se
Potas-K
nikiel-Ni
neon-Ne
bar-Ba
wodór-H
5.Uzupełnij.

Azot:
-stan skupienia:gaz
-barwa:bezbarwny
-gęstość:1,2506 kg\m3
-rozpuszczalność w wodzie:słabe
-zapach:bezwonny
-palność:nie podtrzymuje spalania
-temperatura topnienia:-210°C
-temperatura wrzenia:-196°C