Czesc potrzebuję pomocy. Czy ktoś wie jak napisać program w pascalu, oto tresc
Twoim zadaniem będzie stworzenie na ekranie "choinki".
Napisz program, który:
* wypisze na ekranie znaki '*' tak, aby uformowały "choinkę".

Wejście
Tym razem wejście jest puste - Twój program nie powinien nic wczytywać.
Wyjście
Wyjście powinno zawierać 9 linii.
W pierwszej linii powinien znajdować się znak '*' poprzedzony czterema spacjami. W drugiej linii powinny znajdować się trzy znaki '*' poprzedzone trzema spacjami itd (dla wyjaśnienia - patrz przykład). W liniach 5-8 powinno znaleźć się to samo co w liniach 1-4. W linii 9 powinno się znaleźć 9 znaków '*'.
Przykład
Dla dowolnych danych wejściowych, poprawną odpowiedzią jest:

*
***
*****
*******
*
***
*****
*******
*********

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:07:05+01:00
Program xors;

begin
writeln(' *');
writeln(' ***');
writeln(' *****');
writeln(' *******');
writeln(' *');
writeln(' ***');
writeln(' *****');
writeln(' *******');
writeln('*********');
readln;
end.

Jakby co ten sam program jest w załączniku
1 5 1