Kwotę 3000 zł wpłacono do banku A na lokatę oprocentowaną p% w skali roku. Kwotę 4000 zł wpłacono do banku B w którym oprocentowanie jest o 2 pkt procentowe wyższe. Po roku odsetki uzyskane łącznie w obu bankach wyniosły 360 zł. Oblicz p.

Proszę o rozwiązanie i jeśli to możliwe o rozpisanie jak dojść do wyniku.

2

Odpowiedzi

2009-10-06T12:08:24+02:00
K1=3000 zł kapital1
p1= p% w
K2=4000 zł kapital2
p2=p+2
z= 360 zł. sumaryczny zysk

ROZWIAZANIE
z1=k1*p1/100
z2=k2*p2/100
z=z1+z2

Podstawiam
3000/100*p+4000/100*(p+2)=360
30p+40p+80=360
70p=280
p=280/70=4

ODP
p=4%

pozdrawiam

Hans
84 2 84
2009-10-06T13:35:47+02:00
Kwotę 3000 zł wpłacono do banku A na lokatę oprocentowaną p% w skali roku. Kwotę 4000 zł wpłacono do banku B w którym oprocentowanie jest o 2 pkt procentowe wyższe. Po roku odsetki uzyskane łącznie w obu bankach wyniosły 360 zł. Oblicz p.
p/100 *3000=3000p/100=30p-odsetki w banku A
p+2/100 *4000=40(p+2)=40p+80-odsetki w banku B
Razem:
30p+40p+80=360
70p=360-80
70p=280
p=4
40 2 40