×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Odpowiedzi

2009-10-06T12:38:31+00:00
Potrzeba to stan braku lub inaczej stan niepokoju w jakim znajduje się człowiek. Stan ten może być usunięty po zaspokojeniu potrzeby. Amerykański psycholog, Abraham Maslow stwierdził, że każdy człowiek jest motywowany do działania przez pragnienie zaspokojenia swoich potrzeb. Potrzeby ludzkie, zdaniem Maslowa, układają się w pięcioszczeblową hierarchię ważności. W pierwszej kolejności człowiek dąży do zaspokojenia tej potrzeby, która znajduje się najniżej w jego hierarchii potrzeb i jest najsilniej odczuwana w danym momencie. Dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu, pojawiają się potrzeby wyższego rzędu.
W zależności od osobowości, charakteru oraz hierarchii wartości człowieka potrzeby mogą ?zamieniać się miejscami?. U osób które bardzo potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, potrzeby społeczne będą się na pewno zaliczać do tych najważniejszych. Ludzie, w których życiu liczy się praca i nauka bardziej niż przyjaźń i miłość będą uważali potrzeby uznania i samorealizacji za dużo ważniejsze niż Maslow w swojej teorii.
Ważnym czynnikiem jest poczucie etyki, moralności, religijność. Człowiek może zrezygnować z zaspokojenia potrzeby dominacji, jeżeli zgodnie z jego przekonaniami wywyższanie się ponad innych jest nieetyczne. W niektórych wierzeniach przez określony czas nie można spożywać posiłków. Wtedy potrzeby fizjologiczne ?odsyłane? są na drugi plan i ważne staje się uduchowienie.
Hierarchia potrzeb może być uzależniona także od typu osobowości. Ludzie o temperamencie choleryka będą mieli szczególnie rozbudowaną potrzebę dominacji, która zrekompensuje im niezaspokojenie potrzeby samorealizacji. Dla melancholika o dużej sile przeżyć emocjonalnych ważniejsze od prestiżu będą potrzeby estetyczne.
Wiek oraz doświadczenie życiowe mają na pewno duży wpływ na hierarchię potrzeb. Dzieci potrzebują miłości oraz zabawy, młodzież przynależności do grupy oraz rozwijania własnych zainteresowań. Później wraz z wiekiem potrzeby nadal się zmieniają. Kobieta po czterdziestce ma na pewno inne potrzeby niż dwudziestolatka.
Ważnym czynnikiem zmieniającym wagę potrzeb jest aktualny stopień ich zaspokojenia. Kiedy człowiek nie ma zaspokojonych potrzeb niższego rzędu staną się one dla niego najważniejsze i te, położone wyżej w piramidzie, prawie nie będą się liczyły. Ludzie nie są w stanie pracować czy uczyć się jeśli brakuje im snu, jedzenia bądź grozi im śmierć, np. w wyniku wojny czy choroby. Istnieje również taka zależność - niezaspokojenie potrzeb samorealizacji wpływa na potrzeby uznania itd. Osoba, która nie realizuje się zawodowo, nie osiąga wyznaczonych celów powoli traci wysoką samoocenę. Spadająca samoocena powoduje potrzebę uznania. Człowiek szuka wtedy akceptacji ludzi, miłości oraz przyjaźni.
W dzisiejszych czasach, kiedy wciąż gonimy za karierą i pieniędzmi ważnymi potrzebami stają się potrzeba uznania oraz samorealizacji, często ważniejszymi od samych potrzeb fizjologicznych. Może to prowadzić do złego stanu zdrowia oraz braku życia towarzyskiego (przynależności do grupy).
Pomocne w zaspokajaniu potrzeb jest wyznaczanie sobie celów, do których będzie dążył. Pojawia się wtedy motywacja. To ona napędza działania człowieka dążące do osiągnięcia celu. Kiedy cel jest trudny i zostaje osiągnięty, daje większą satysfakcję. Jednak motywacja powinna być odwrotnie proporcjonalna do trudności celu. Kiedy jest on łatwy do osiągnięcia motywacja może być duża, natomiast wraz ze zwiększaniem się trudności zadania, człowiek powinien mieć mniejszą motywację, aby uniknąć zbyt dużego zaangażowania bądź szybkiego zniechęcenia.
0 0 0
2009-10-06T13:24:17+00:00
Moim zdaniem na zmiane hierarchii człowieka wpływają przede wszystkim ludzie z którymi przebywa, jego ubiór, zachowanie, kultura itd. Również bardzo na zmiane hierarchii człowieka wpływają pieniądze. Człowiek bogaty unosi się nad biedniejszymi, czuje się lepszy, wyższy.
0 0 0
2009-10-06T14:59:54+00:00
Indywidualizacja hierarchii potrzeb człowieka zależy od:
-wiek
-osobowość
-status majątkowy
-płeć
-sytuacja życiowa
-pozycja społeczna
-zaspokojenie wcześniejszych potrzeb
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci