Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:44:51+01:00
Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej, bł. Konstancji, księżnej ruskiej oraz bł. Jolanty. W Wojniczu królewna została zaręczona z księciem Sandomierskim Bolesławem synem Leszka Białego. Poślubiona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu według kanonicznej formy sponsalia de futuro. Podobno przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien, a według podania również sól węgierską, którą zaczęto wówczas w Bochni i Wieliczce wydobywać na większą skalę. Chociaż sól bocheńską i wielicką znano w Polsce już wcześniej, to jednak pewne jest, że właśnie za czasów Kingi rozwinęło się jej wydobywanie, prawdopodobnie za sprawą sprowadzonych przez nią górników węgierskich. W 1257 roku otrzymała od męża ziemię sądecką i Pieniny. Wykorzystując stan anarchii na Węgrzech księżniczka Kinga, dążąca do zacieśnienia związków Spisza z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, które stacjonowały tam aż do śmierci księżniczki w 1292.W 1287 roku ucieczką na Zamek Pieniński broniła się przed Tatarami. Po śmierci męża (1279) założyła w Starym Sączu klasztor klarysek i uposażywszy go przywilejem w roku 1280, mieszkała w nim aż do śmierci, 24 lipca 1292 roku.
2010-02-01T19:34:08+01:00
Św. Kinga- 24 lipca

Była córką króla Węgier, Beli IV oraz Marii, córki cesarza greckiego. Urodziła się prawdopodobnie 25 III 123r. Około 124r. poślubiła księcia Bolesława. Kinga i Bolesław złożyli na ręce biskupa krakowskiego Prandoty śluby dozgonnej, dziewiczej czystości. Kinga przyczyniła się do kanonizacji św. Stanisława Biskupa (1253). Po śmierci księcia Bolesława wstąpiła do zakonu sióstr klarysek w Starym Sączu. Zmarła w 1292r., tradycyjnie przyjmuje się dzień jej śmierci 24 lipca.