Angielski

Proszę również o przetłumaczenie tego!!!!

Zad 5. Underline the correct particle.


1. Let me take you out/off to dinner tonight.
2. i want to take after/up dancing but I can`t find a partner.
3. Mike takes off/after his father.
4. The plane takes off/up at 8;45

3

Odpowiedzi

2010-02-01T20:15:14+01:00
1Pozwól mi cię zabrać na kolację.
2. Chciałbym wziąć się do tańca, ale Nie mogę znaleźć partnera.
3. Mike startuje i po ojcu.
4. Samolot startuje o 8 45
1 5 1
2010-02-01T20:21:04+01:00
Zad 5. Podkreśl właściwą cząstek.

1. Pozwól mi cię / z na kolację.
2. Chciałbym wziąć od / do tańca, ale Nie mogę znaleźć partnera.
3. Mike startuje i po ojcu.
4. Samolot startuje / w górę o 8; 45
2010-02-01T20:51:35+01:00
1Pozwól mi cię zabrać na kolację.
2. Chciałbym wziąć się do tańca, ale Nie mogę znaleźć partnera.
3. Mike startuje i po ojcu.
4. Samolot startuje o 8 45
1 5 1