Marzena kupiła notesy 60-kartkowe, 32-kartkowe i 16-kartkowe. Notesów najcieńszych jest o 5 więcej niż 32-kartkowych, a najgrubszych - tyle ile 16 kartkowych i 32- kartkowych razem. Wszystkie notesy zawierają łącznie 1220 kartek. Ile notesów każdego rozdziału zakupiła Marzena?
Ułóż odpowiednie równanie i rozwiąż je. :)

3

Odpowiedzi

2010-02-01T21:20:29+01:00
Zakładamy że :
x + 5 - 16 kartkowe (o 5 więcej niż 32 kartkowych)
x - 32 kartkowe
x + x + 5 - 60 kartkowe (suma 16 i 32)
Liczbę zeszytów iluś -kartkowych musimy pomnożyć przez ilość kartek, a więc:
16 kartkowe razem mają = 16(x+5) kartek
32 kartkowe mają = 32x kartek
60 kartkowe mają = 60(2x + 5) kartek

Suma wszystkich kartek ma wyjść 1220,
16(x+5) + 32x + 60(2x + 5) = 1220
Obliczamy.
16x + 80 + 32x + 120x + 300 = 1220
168x = 840 x = 5

16 kartkowe = x + 5 = 10
32 kartkowe = x = 5
60 kartkowe = (suma 16 i 32) = x + x + 5 = 15

Marzena kupiła 10 zeszytów 16-kartkowych, 5 zeszytów 32-kartkowych i 15 zeszytów 60-kartkowych.
19 3 19
2010-02-01T21:21:01+01:00
X-notesy 16 kartkowe
y-notesy 32 kartkowe
z-notesy 60 kartkowe
Układamy równania
x-5=y
z=x+y
16*x+32*y+60*z=1220
16*x+32*(x-5)+60*(x+x-5)=1220
16*x+32*x-32*5+60*2x-60*5=1220
16x+32x+120x=1220+300+160
168x=1680 /:168
x=10, zatem y=x-5=10-5=5 oraz
60z=1220-16x-32y=1220-16*10-32*5
60z=1220-160-160
60z=900 /:60
z=15
Odp. Zeszyty 16-kart.=10, zeszyty 32 kart.=5, zeszyty 60 kart.=15

P.S Liczę na Naj ;D
8 4 8
2010-02-01T21:29:11+01:00

x - il. notesów 16 kartkowych
x-5 - il. notesów 32 kartkowych
x+x-5=2x-5 - il. notesów 60 kartkowych

16x+32(x-5)+60(2x-5)=1220
16x+32x-160+120x-300=1220
168x=1680
x=10 - 16 kartk.

10-5=5 - 32 kartk.
2*10-5=20-5=15 - 60 kartk.

Marzena kupiła 10 zeszytów 16 kartkowych, 5 zeszytów 32 kartkowych i 15 zeszytów 60 kartkowych.

14 4 14