1. Równanie 5x/2 + 7x/3 - 9x/4 +5 = 0 jest spełnione przez
( uzasadnij swoją odpowiedź) :
a) liczbę większą od 2
b) liczbę całkowitą
c)liczbę ujemną
d)liczbę większą od 1

2. Którego równania nie spełnia żadna liczba? ( Uzasadnij ):
a) 1/2x-3/4 = 2/3 x +7 (słownie: jedna druga iks :) odjąć trzy czwarte równa się dwie trzecie iks dodać siedem :):):) )
b) 5x -2 = 0.6x+5
c) 2(x-1) = -4 +2x
d) 1-2(x+3) = 5x

3.Wskaż równanie które jest spelnione przez każdą liczbę (Uzasadnij ) :
a) -x-1= -(x+1)
b) -x+1 = -(x+1)
c) x-1 = 1-x
d) -2x =2x

1

Odpowiedzi

2010-02-01T22:06:15+01:00
1.
5x/2 + 7x/3 - 9x/4 +5 = 0 /*12
30x + 28x - 27x + 60 = 0
31x = - 60
x = - 31/60
c) liczba ujemna

2.
c) 2x - 2 = 2x - 4
-2 = -4 (sprzeczne)

3.
a) -x-1 = -x-1
x=x