Otóż mam do rozwiązania mały zestawik :

1. Stosunek masowy Fe:S w siarczku żelaza (II) wynosi 7:4. W 66g tego związku znajduje się(wybierz jedną z odpowiedzi):
A. 42g Fe 24g S
B. 24g Fe 42 S
C. 20g Fe 40g S
D. 7g Fe 4g S

2. Cztery gramy tlenu znajduje się w(wybierz jedną z odpowiedzi) :
A. 12g H₂O
B. 4,5g H₂O
C. 10,5g H₂O
D. 72g H₂O

3. W 20g wody rozpuszczono 5g cukru, Jakie jest stęzenie procentowe otrzymanego roztworu(wybierz jedną z odpowiedzi) ?
A. 25%
B. 5%
C. 20%
D. 30%

4. Które z zanieczyszczeń powietrza powodują powstawanie kwaśnych opadów(wybierz jedną z odpowiedzi) ?
A. pyły
B. tlenki siarki
C. sadza
D. tlenek wapnia

5. Rozkładowi poddano 1 tonę wapienia zawierającego 90% CaCO₃.
a) Podaj odpowiednie równanie reakcji chemicznej;
b) Oblicz masę otrzymanego tlenku wapnia,
c) Podaj nazwę oraz wzór strukturalny związku o wzorze CaCO₃

6. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 550 g NaOH uzyskując 5dm³ roztworu. Gęstość otrzymanego roztworu d = 1,1 9/cm³ ( 1,1 to całości potem jest kreska ułamkowa w liczebniku jest 9 a w mianowniku jest cm₃)

Z góry dzięki za odpowiedzi.
Prosiłbym o nie pisanie tylko 1.A, 2.B tylko jakieś obliczenia oprócz tego wykonać. A gdzie nie da się opisać tak to można jakoś w załączniku. Nie ma co się śpieszyć naj dostanie najdokładniejsza praca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T22:51:15+01:00
1.A
7+4=11
66/11=6
7×6=42 - żelazo
66-42=24 - siarka

2.B
18gH₂O - 16gO₂
xg - 4gO₂
x=4,5g

3.C
20+5=25g -masa roztworu
Cp=ms/mr×100%=5/25×100%=20%

4.B
tlenek siarki poniewaz jest to tlenek o charakterze kwasowym i jest bezwodnikiem kwasowym

5.
a)CaCO₃ ->(nad strzałką temp.) CaO + CO₂
b)1tona×90%=900kg=900000g
MCaCO₃=40+48+12= 100g/mol
MCaO= 56g/mol
100g - 56g
900000g -x
x=504000g=504kg
c)węglan wapnia(inaczej wapień)
Ca²⁺[O-C=O]²⁻
---------|
---------O
6.
nie liczebnik, tylko licznik, a to,,9,, to chyba litera ,,g,,
d=m/v
m=d×v=1,1×5000= 5500g - masa roztworu
Cp=ms/mr×100%= 550/5500×100%=10%
2 5 2