Napisz równanie reakcji spalania całkowitego: a) kwasu mrówkowego, b) kwasu octowego, c) kwasu propionowego, d) kwasu masłowego.

Napisz równania reakcji: a) kwasu mrówkowego z magnezem, b) kwasu octowego
z potasem, c) kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia, d) kwasu octowego z wodorotlen-kiem sodu. Nazwij produkty reakcji

Napisz równania reakcji otrzymywania: a) mrówczanu propylu, b) octanu etylu,
c) propionianu metylu, d) maślanu metylu.

Napisz równania reakcji spalania całkowitego: a) octanu etylu, b) mrówczanu propylu,
c) propionianu metylu

1

Odpowiedzi

2011-09-23T14:13:24+02:00

zad.1

a)\ 2HCOOH+O_2-->2CO_2+2H_2O

b)\ CH_3COOH+2O_2-->2CO_2+2H_2O

c)\ 2C_2H_5COOH+7O_2-->6CO_2+6H_2O

d)\ C_3H_7COOH+5O_2-->4CO_2+4H_2O

 

 

zad.2

a)\ 2HCOOH+Mg-->(HCOO)_2Mg+H_2

produkty: mrówczan magnezu i wodór

 

b)\ 2CH_3COOH+2K-->2CH_3COOK+H_2

produkty: octan potasu i wodór

 

c)\ 2HCOOH+CaO-->(HCOO)_2Ca+H_2O

produkty: mrówczan wapnia i woda

 

d)\ CH_3COOH+NaOH-->CH_3COONa+H_2O

produkty: octan sodu i woda

 

 

zad.3

a)\ HCOOH+C_3H_7OH-->HCOOC_3H_7+H_2O

b)\ CH_3COOH+C_2H_5OH-->CH_3COOC_2H_5+H_2O

c)\ C_2H_5COOH+CH_3OH-->C_2H_5COOCH_3+H_2O

d)\ C_3H_7COOH+CH_3OH-->C_3H_7COOCH_3+H_2O

 

 

zad.4

a)\ CH_3COOC_2H_5+5O_2-->4CO_2+4H_2O

b)\ HCOOC_3H_7+5O_2-->4CO_2+4H_2O

c)\ C_2H_5COOCH_3+5O_2-->4CO_2+4H_2O

31 4 31