Odpowiedzi

2010-02-02T13:39:31+01:00
Azyl– miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla osób ściganych przez prawo. Znaczenie wywodzi się ze zwyczaju, według którego nie można było wydać przestępcy ukrywającego się w sanktuarium.
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T13:40:40+01:00
Azyl to udzielenie przez państwo schronienia cudzoziemcowi, czyli prawa wjazdu i osiedlenia się na swoim terytorium. Zazwyczaj łączy się z odmową wydania /ekstradycji/
cudzoziemca, gdyby tego zażądało inne państwo.
W przeszłości azyl był stosowany jako udzielanie schronienia cudzoziemcom prześladowanym w swoich krajach z powodów politycznych, religijnych itp.
W historii naszego kraju azylu udzielano całym grupom społecznym prześladowanym ze względów religijnych / żydzi, innowiercy/.
Rozwój idei praw człowieka spowodował zastąpienie tak traktowanego azylu instytucją przyznania statusu uchodźcy.
Obecnie jest to instytucja stosowana bardzo rzadko /zazwyczaj względem osób, które wyjątkowo się przysłużyły danemu państwu/. W większości przypadków państwa takie ponoszą wówczas koszty pobytu azylanta na swoim terytorium.
Warunki i tryb udzielania azylu regulowane przez prawo poszczególnych państw
i nie ma w tym zakresie żadnych umów międzynarodowych.
W krajach Ameryki Łacinskiej zachował się zwyczaj przyznawania azylu także osobom, które poszukuja schronienia w ambasadach.
W Polsce azyl może byc przyznany cudzoziemcowi na jego wniosek, w celu zapewnienia mu ochrony i gdy przemawia za tym ważny interes naszego państwa.
Azylu udziela minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych. Udzielenie azylu jest jednocześnie zgodą na osiedlenie.
Nie ma precyzyjnych kryteriów pozwalających ubiegac się o azyl czy określających tryb jego nadawania.
___________________________________________________________________Senatorzy -mogli nimi zostać członkowie bogatych rodów,zamożni czyli szlachta,którzy z własnych pieniędzy finansowali prace publiczne-byli to urzędnicy,który zasiadał w senacie praktycznie dożywotnio według list cenzorów i odpowiedniego cenzusu majątkowego-kierował polityką zagraniczną,opiniował propozycje uchwał,udzielał rad urzędnikom,obsadzał namiestników w prowincjach.
53 1 53