Odpowiedzi

2010-02-02T13:58:25+01:00
Woda: woda ze spływów podziemnych spływa do rzek, morza, stamtąd paruje, para wodna przemieszcza się , rosliny przeprowadzają transpiracje, następują opady

węgiel: na ziemi znajduje się kilka zbiorników węgla: atmosfera, woda, rośliny, martwa materia organiczna. węgiel pochodzi z rozpuszczania skał osadowych, z przemysłu jako CO2, z martwych szczątek.

azot: azot wiążą bakterie żyjące w glebie. Martwe rośliny i zwierzęta rozkładane są przez bakterie nitryfikacyjne do azmoniaku i azotanów. Sole azotowe pod działaniem denitryfikacyjnych uwalniają azot do powietrza
2 4 2