Odpowiedzi

2010-02-02T14:10:36+01:00
Transport to inaczej spedycja i jest niczym innym jak tylko działalnością polegającą na organizowaniu transportu różnych towarów.
Spedycje dzielimy na dwie grupy , które są bezpośrednio związane z odmiennymi zastosowaniami.
Jest to transport handlowy, co oznacza rozwożenie towarów na przykład po sklepach, i spedycja czynnościowa, to znaczy sprowadza się ona do funkcji przewoźnika.
Transport to działalność, której głównym zadaniem przemieszczenie ładunków w jednego miejsca do drugiego.