Przeczytaj tekst biblijny Łk 8, 27-30.33.38-39 i opisz człowieka zniewolonego przez szatana i grzech ,a następnie los osoby wyzwolonej przez Jezusa z niewoli zła.

Mam to w podręczniku :

Gdy[Jezus] wyszedł na ląd,wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek,który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu,lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa ,z krzykiem upadł przed Nim i zawołał 'Czego chcesz ode mnie, Jezusie ,Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię nie dręcz mnie .!'' Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu ,by wyszedł z tego człowieka (..) A Jezus zapytał go : ,,Jak Ci na imię.?'' On odpowiedział ,,Legion'',bo wiele złych duchów weszło w niego (..) Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie ,a trzoda ruszyła pędem po urwistym zbodzu do jeziora i utonęła.(..) Człowiek zaś ,z którego wyszły złe duchy ,prosił Go ,żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami : ,,Wracaj do domu i opowiadaj wszystko ,co Bog uczynił z Tobą''.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T14:33:18+01:00
Człowiek zniewolony przez szatana był zaniedbany, brudny, nie miejący się gdzie podziać, musiał mieszkać w grobach.Bał się również wszystkiego co dobre.
Człowiek wyzwolony przez Jezusa mógł wrócić szczęśliwie do rodziny, był wdzięczny, że złe duchy go opuściły.
42 4 42
nAJLEPSZA ODPOWIEDŹ ! Na serio jest najlepsza, bo odnosząca się do tego zadania w najlepszy sposób ! Dziękuję !
Sorki za Capsa
2010-02-02T15:05:08+01:00
Człowiek zniewolony przez szatana nie nosił ubrań i niemieszkal w domu,
kiedy pan Jezus przyszedł do niego i wyżucił te złe duchy z niego , przeszły one na świnie .
Świnie te wpadły w jeziora o utoneły.
27 2 27