Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:36:38+01:00
Plusy panowania saskiego:
* blisko trzydziestoletni okres pokoju (za panowania Augusta III);
* sprowadzenie osadników holenderskich do Wielkopolski i na pomorze - postęp agrotechniczny;
* początki reform na wsi - czynsze;
* poszukiwania nowych źródeł dochodu przez szlachtę - początku manufaktur i nowych rodzajów upraw;
* wzrost liczby mieszkańców: ok. 1720r. - 6 mln, 1760r. - 11 mln;
* początki nowoczesnego szkolnictwa;
* założenie przez braci Załuskich biblioteki publicznej w Warszawie.

Minusy panowania saskiego:
* zagrożenie dla niezależności Polski (wojna północna);
* powszechne zrywanie sejmów: paraliż centralnej instytucji państwowej - sejmu;
* walki między rywalizującymi obozami magnackimi (Czartoryscy i Potoccy);
* szukanie oparcia w obcych mocarstwach przy załatwianiu konfliktów wewnętrznych;
* brak wyraźnych zmian w położeniu chłopów;
* pogłębiająca się samowola szlachecka - regres w rozwoju miast;
* utrzymywanie się ciemnoty, zabobonów, fanatyzmu i nietolerancji religijnej.
56 4 56