Odpowiedzi

2010-02-02T16:46:02+01:00
D1 - jedna przekątna = 12 cm
d2 - druga przekątna = 16 cm
a - bok podstawy = ?
h - wysokość graniastosłupa = ?
a² = (d1/2)² + (d2/2)² = 6² + 8² = 100
a = √100 = 10 cm
h/a = sin30°
h = asin30° = 10 razy 1/2 = 5 cm
Pp - pole podstawy = (d1 razy d2)/ = 192/2 = 96 cm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 4 razy ah = 4 razy 10 razy 5 = 40 razy 5 =
= 200cm²
Pc - pole powierzchni całkowitej = 2Pp + Pb = 2 razy 96 + 200 = 392 cm²
V - objętość = Pph = 96 razy 5 = 480 cm³
odp
Pc = 392 cm²
V = 480 cm³