Pomóżcie na wieczur dziś to mi potrzebne prosze!!

wojtek kilkanaście dni po wybiciu w drewnie płot dtalowego gwodździa zauważył, że pokrył się brązowyn nalotem. Zainteresowany zaobserwowanym zjawiskiem postanowił zapisać swoje przemyślenia na tej kartce. uzupełnij luki w tekście.

głównym składnikiem stalowego gwoździa jest pierwiastek o nazwie........i symbolu....... Pierwiastek ten zaliczamy do.......,dlatego jest on.......przewodnikiem prądu elektrycznego i ciepła.Atom tego pierwiastka zawiera .........protomów i.......,czyli liczba nukleonów w jego atomie wynosi......wokół.....w atomie tego pierwiastka krąży.........elektronów Pod wpływem wilgotnego powietrza pierwiastek,będącym głównym składnikiem mojego gwożdzia ,połączył się z innym pierwiastkiem ,znajdującym się w powietrzu-.......... zaszła wtedy.......chemiczna. ten drugi pierwiastek znajduje się w układzie okresowym w ........grupie i w......okresie. zaliczamy go do ......i dlatego jest on....... przeciwnikiem ciepła i prądu elektrycznego.atom tego pierwiastka zawiera ....... ładunków dodatnich ujemnych oraz....... cząstek obojętnych. w wyniku połączenia się tych obu [ierwiastków powstał ....... chemiczny,którego nazwa systematyczna brzmi ......... ..........Nalot na gwoździu zwany jest potocznie........

1

Odpowiedzi

2010-02-02T16:49:14+01:00
Żelazo, fe, metali, dobrym,26, elektoronow, 26,jądra,26 elektornow, tlenem,reakcja, 16, 2 , niemetali, zlym,8,8, zwiazek, tlenek zelaza, rdza
1 1 1