Wodór łączy się z niemetalami, tworząc związki chemiczne, np.: amoniak ( wodorek azotu ), chlorowodór , siarkowodór i wodę . Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji syntezy , w których wyniku można otrzymać wymienione związki wodoru.

a) siarka + wodór --> ................
b) ....... + ....... --> ................
c) azot + ....... --> amoniak
d) ....... + ........ --> woda

1

Odpowiedzi

2010-02-02T17:27:54+01:00
A) siarka+wodór= siarkowodór
b)wodór+chlor=chlorowodór
c)azot+wodór= amoniak
d)tlen+wodór= woda
6 4 6