Odpowiedzi

2010-02-02T17:32:14+01:00
- w chwili zawierania traktatu- wydawał sie on ze wszystkich stron korzystny;

-dla tamtej społeczności- wielki tryumf Zygmunta, i gdyby jego następcy nie odstąpili od traktatu, byłby to tryumf trwały, gdyż po bezpotomnej śmierci Albrechta, Książęce Prusy przyłączono by do Korony;

- Na razie król zyskał spokój na granicy, dotąd zagrożonej działaniami wojennymi;

- Sekularyzacja Prus zrywała ich związki z papiestwem i cesarstwem, ostatecznie pieczętowała uznanie ich odrębności od Rzeszy i utwierdzenia tu naszej,polskiej suwerenności;

-Sam Albrecht-z wroga przeistoczył sie w lojalnego i wiernego poddanego;

- z perspektywy czasu-ocena negatywna, gdyz nie wykorzystano okazji do inkorporacji Prus i dopuszczono do powstania państwa ściśle związanego z żywiołem niemieckim, mającego stać sie potem jednym z zaborców Rzeczypospolitej.
1 5 1