Uloz zdanie w czasie przeszlym w trybie pytajacym i przeczacym
np.
zdanie glowne: They live next door.
zdanie w czasie przeszlym: They lived next door.
zdanie pytajace: Did they live next door ?
zdanie przeczace: They didn't live next door.
ok a teraz zdania glowne:
1. He studies French.
2. We never go to school on Saturdays.
3. They only play country music.
4. He knows I'm spy.
5. I thing he's right.
6. He never drinks in the mornings.
7. The plane lives at 10:30.
8. He drives very well.
Z gory dzienki za pomoc ;]

1

Odpowiedzi

2010-02-02T17:57:47+01:00
1. He studies French.
He studied French
Did he study French?
He didn't study French.

2. We never go to school on Saturdays.
We never went to school on Saturdays.
Did you go to school on Saturdays?
We always went to school on Saturdays.

3. They only play country music.
They only played country music.
Did they only play country music?
They didn;t only play country music.

4. He knows I'm spy.
He knew I was spy.
Did he know I was spy?
He didn't know I was spy.

5. I think he's right.
I thought he was right.
I didn't think he was right.
Did you think he was right?

6. He never drinks in the mornings.
He never drank in the mornings.
Did he drink in the mornings?
He always drank in the mornings.

7. The plane leaves at 10:30.
The plane left at 10:30
Did the plane leave at 10:30?
The plane didn't leave at 10:30.


8. He drives very well.
He drove very well.
Did he drive very well?
He didn't drive very well.
1 5 1