Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:29:36+01:00
Pozytywizm -prąd filozoficzny i ruch społeczno-polityczny rozwijający się w Europie i Polsce od poł. XIX w.; zapoczątkowany w latach 30. XIXw. przez A Comte'a. W pozytywizmie źródłem rzetelnej wiedzy była nauka oparta na doświadczeniu i rozumowaniu; rozwój społeczeństw pojmowano jako odmianę procesów przyrodniczych, społeczeństwo przyrównywano do organizmu żywego.

Literatura postyczniowa -Naśladowanie rzeczywistości
(czyli o stosunku pozytywistów do realizmu w sztuce)

scjetyzm -pogląd głoszący, że pojęcia, teorie i metody nauk przyrodniczych są uniwersalne i można je stosować w filozofii, naukach społecznych i humanistyce

utylitaryzm -doktryna etyczna rozpowszechniona w XVIII i XIX w., głosząca że pożytek jednostki lub społeczeństwa powinien stanowić najwyższy cel moralny postępowania ludzi

praca organiczna -działanie zmierzające do uzdrowienia społecznego organizmu i usprawnienia jego funkcjonowania m. in. poprzez unowocześnianie przemysłu, rolnictwa i handlu, praca dla dobra innych.

praca u podstaw - to praca nad ludem i dla ludu, nad poprawą ich bytu poprzez zakładanie szkół i kółek rolniczych, szerzenie oświaty, higieny zdrowotnej wśród chłopów i robotników, umacnianie w chłopach poczucia przynależności narodowej. To edukacja najniższych warstw społeczeństwa, wyrównywanie dysproporcji w zakresie higieny i warunków życia. Takiej misji podejmowała się głównie młoda inteligencja.
8 4 8