Na życie na lądzie wpływa wiele czynników. spośrud podanych wybierz dwa główne , które decydują o występowaniu organizmów w środowisku lądowym . uzasadnij swój wybór.Dostępność pokarmu, Temperatura,Światło,Wiatr,Zawartość soli mineralnych ,Ilość i dostępność wody,Zawartość dwutlenku węgla,Podłoże,Zawartość tlenu?????????
1.

2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:54:48+01:00
1. ilość i dostępność wody, ponieważ gdyby nie woda ludzie i zwierzęta umarłyby przez odwodnienie
2. światło, ponieważ gdyby go nie było teperatura znacznie by spadła i wszystkie organizmy zamarzłyby